Granberg

Vi er landets største leverandør av hansker til industri og helse. Vi har også et spennende utvalg av engangsprodukter.

Vårt stadig økende utvalg av kvalitetshansker medfører en kraftig økning i vår aktivitet, og gjør at vi stadig får flere fornøyde brukere.
Vårt program i hansker dekker et meget bredt spekter av arbeidsområder; mekanisk industri, offshore, bygg- og anlegg, fiskeri- og foredlingsvirksomhet, helseinstitusjoner etc.

Katalog Granberg

Nettsiden til Granberg her.