Granberg

Vi er landets største leverandør av hansker til industri og helse. Vi har også et spennende utvalg av engangsprodukter.

Vårt stadig økende utvalg av kvalitetshansker medfører en kraftig økning i vår aktivitet, og gjør at vi stadig får flere fornøyde brukere.
Vårt program i hansker dekker et meget bredt spekter av arbeidsområder; mekanisk industri, offshore, bygg- og anlegg, fiskeri- og foredlingsvirksomhet, helseinstitusjoner etc.

Vi utvikler kontinuerlig vårt produktprogram slik at det er best mulig tilpasset etterspørselen i markedet og til de endrede krav våre kunder stiller.
Vi besitter 52 års erfaring som gir oss en unik produktkunnskap og ekspertise som kommer våre kunder til gode. Det aller viktigste for oss er at alle våre kunder er fornøyd med våre produkter, og gleder seg over å benytte dem i sitt daglige arbeid.